DESPRE NOI

Asociaţia Culturală Salvaţi Patrimoniul Timişoarei reuneşte un grup de voluntari angajaţi în documentarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit, cultural, spiritual si intelectual din Timisoara si Banat. Asociaţia Culturală Salvaţi Patrimoniul Timişoarei doreşte ca prin activitatea pe care o desfăşoară să prezinte publicului interesat, printr-o serie de articole şi filme documentare, istoria fiecărei clădiri de patrimoniu din Timişoara, trecutul personalităţilor care prin activitatea desfăşurată a dus prestigiul oraşului în lume.

De multe ori, imobile de o importanţă majoră pentru urbea noastră au fost înstrăinate fără nici un fel de opoziţie din partea autorităţilor locale şi centrale. Misiunea noastră este de a proteja patrimoniul istoric arhitectural al Timişoarei, ce cuprinde peste 14000 de cladiri, şi integrarea lui armonioasă în peisajul urban contemporan. Credem că dezvoltarea urbană a Timişoarei, trebuie, să includă conservarea şi restaurarea patrimoniului arhitectural. Din această cauză propunem: documentarea monumentelor istorice şi a ansamblurilor şi zonelor urbane cu valoare istorică arhitecturală, culturală şi ambientală; să împiedicăm demolări de imobile istorice, care au valoare ambientală, istorică şi culturală; stimularea participării civice la acţiunile de protecţie a patrimoniului; promovarea transparenţei decizionale a autorităţilor şi susţinerea dreptului cetăţenilor şi a comunităţilor locale de a fi consultate în legătură cu modificările din spaţiul urban.

Last 30 Posts
Archives by Month: