Punct de vedere Timișoara Civică

With
Comentariile sunt închise pentru Punct de vedere Timișoara Civică

Primăria Municipiului Timișoara se autoevaluează anual în privința respectării legii transparenței decizionale (L 52/2003), o obligație pe care legea o impune tuturor instituțiilor publice .

Raportul pe anul 2018 califică activitatea proprie, resursele disponibile și colaborarea cu direcțiile de specialitate ca Foarte bune” . Tot în acest raport este consemnată „Preocuparea permanentă pentru afișare în timp util a materialelor pe site și pentru aducerea la cunoștință celor interesați a materialelor supuse la consultările publice” ca măsură luată pentru îmbunătățirea procesului de consultare publică.

Întrucât Timișoara Civică a monitorizat pe parcursul anului trecut exact aceste aspecte, sesizăm discrepanța majoră dintre datele prezentate în raport și realitate.

În primul rând, ridică semne de întrebare numărul de hotărâri adoptate: 845. Dacă se adună numărul de proiecte prezente pe ordinea de zi a sedintelor, se obține un număr mult mai mic: 649. De unde această diferență?

Ei bine, explicația e simplă: 196 de proiecte au fost introduse pe ordinea de zi suplimentară, majoritatea fiind publicate pe site-ul primariei cu câteva ore înainte de ședință, ocolind total legea 52/2003 privind transparența decizională!

Citat din legea 52/2003:

„a) anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, inserat în site-ul propriu și se transmite către mass-media, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;

b) acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în ședința publică;

c) anunțul va conține data, ora și locul de desfaurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi. ”

Un alt număr care stârnește nedumeriri este acela al proiectelor adoptate în procedură de urgență” sau exceptate de la aplicarea legii transparenței decizionale: 834 din 845! Cu alte cuvinte, peste 98% dintre proiectele CLT au fost adoptate in regim de urgența!

 

Mai departe, la secțiunea D2 a raportului, se arată că primăria respectă legea doar parțial:

Din cele 566 de proiecte care au făcut obiectul monitorizării noastre în anul 2018 (începând din luna mai), NICIUNUL nu a îndeplinit toate cerințele legale. Raportul nostru arată așa:

Citat din legea 52/2003:

„(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentre, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ. ”

În ciuda încălcărilor evidente și în formă continuă ale legii, aparatul primăriei își acordă calificativul „foarte bine” în aprecierea propriei activități, sub semnătura domnului primar.

Timișoara Civică a trimis rapoarte care semnalau neregulile înaintea fiecărei ședințe de Consiliu Local atât primăriei cât și consilierilor locali. Aprobând ordinea de zi și adoptând proiectele în ciuda acestor avertismente, atât aparatul primăriei cât și consilierii locali și-au asumat cu buna stiință încălcarea legii.

În aceste condiții solicităm public domnului primar Nicolae Robu să raspundă la următoarele întrebări:

  1. Care este temeiul pentru un rezultat atât de optimist al acestei evaluări?
  2. Care sunt măsurile reale luate în anul 2018 pentru îmbunătățirea procesului de consultare publică?
  3. Cum își explică faptul că primăria a primit doar 44 de sugestii de la cetățeni pe parcursul anului 2018, dintre care doar 3 au fost incluse în proiectele de acte normative? Sunt cetățenii Timișoarei dezinteresați de activitatea administrației sau aparatul primăriei acționează obstrucționist?