Arheologul Dorel Micle, victimă a dezvoltării în forță din Timișoara

With
Comentariile sunt închise pentru Arheologul Dorel Micle, victimă a dezvoltării în forță din Timișoara

În data de 26 ianuarie 2018,  în cadrul Comisiei Naționale de Arheologie s-a propus suspendarea arhelogului Dorel Micle din Registrul Arheologilor din România, înregistrat ca expert în Registrul Arheologilor din România, Cod de Registru AM-E-257. În urma analizării activității acestuia,  Dorel Micle, cadru didactic al Universitatății de Vest din Timișoara, a fost suspendat din Registrul Arheologilor din România pe o perioadă de doi ani.

Mai jos vă prezentăm concluzia Comisiei Naționale de Arheologie:

Rezolutii CNA 26 ianuarie 2018

Nr. 144. Subiect propus de CNA .Suspendare Dorel Micle din Registrul Arheologilor din România. Având în vedere concluziile raportului nr. 7520/ 15.12.2017 – DPC,
elaborat de membrii Comisiei desemnate de CNA, în care au fost semnalate încălcări flagrante ale legislaţiei şi regulamentelor în vigoare privitoare la regimul cercetărilor arheologice din România (efectuarea unei cercetări arheologice fără autorizaţie, descoperirea vestigiilor arheologice nu a condus la oprirea lucrărilor de construcţie şi la solicitarea unei autorizaţii de cercetare arheologică preventivă), cât şi concluziile membrilor CNA în urma analizei raportului de supraveghere arheologică nr. 1142/31.03.2017 – DJC Timiş, prin care s-a constatat că sub pretextul supravegherii arheologice au fost de fapt efectuate cercetări arheologice preventive neautorizate, CNA îl suspendă pe dl. Dorel Micle din Registrul Arheologilor din România pentru o perioadă de doi ani.