Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor este necesar și binevenit

With
Comentariile sunt închise pentru Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor este necesar și binevenit

Un nou Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor este necesar și binevenit pentru că, în urma analizelor şi studiilor realizate au fost identificate mai multe probleme având ca principală cauză numărul mare și ritmul accelerat al modificărilor cadrului normativ din cele trei domenii sau din domenii conexe. Printre altele au fost constatate: insuficienta corelare a actelor normative (contradicţii şi inadvertenţe în conţinutul actelor normative sau între actele normative); un vid legislativ, absenţa unor texte legale care să răspundă unor probleme concrete apărute în practica administrativă; insuficienta claritate a unor prevederi și caracterul interpretabil al acestora; ineficiența mecanismelor de control, proceduri inadecvate si ineficace în domeniul disciplinei și controlului în construcții.

Potrivit proiectului, pe sate se vor putea construidoar cu notificarea primăriei, locuințe unifamiliale pentru folosința proprie, fără subsol și de până la 150 mp, pe bază de proiecte proprii, întocmite de specialiști sau proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale. Totodată, se vor putea închide balcoanele din blocuri, se vor putea construi garaje, terase acoperite, pergole sau bucătării de vară doar cu notificarea primăriei și fără autorizație de construcție.

Noul Cod al Urbanismului reglementează și administrarea spațiilor verzi din intravilanul UAT-urilor, care prevăd la acest moment că terenurile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice și înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curți-construcții nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu. Spațiul verde va rămâne spațiu verde, împiedicând astfel, influența dezvoltatorilor imobiliari asupra funcționarilor publici din domeniu de a rupe din ”verdele” cetățenilor.

La studierea și analizarea proiectului Noului Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor am colaborat pentru prima dată cu un senator, dar nu unul din județul Timiș, ci din județul Bihor, cu doamna senator Arina Moș. Amendamentele noastre au fost depuse în timp util pentru acest proiect de lege prin intermediul doamnei senator Arina Moș, căreia îi mulțumim pentru colaborarea și pentru faptul că a avut încredere în expetiza noastră dobândită în cei nouă ani de activitate.

Avem speranța că se va lua în considerare amendamentele depuse în urma dezbaterilor publice și că se va ține cont de problemele de interpretare identificate în aplicarea numeroaselor legi ce vor deveni una singură, astfel încât varianta finală să corespundă nevoilor beneficiarilor Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

La momentul intrării în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, se vor abroga printre altele: Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, dispozițiile art. 1-9, art. 11-40 și ale art. 42-44 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, și orice alte dispoziții contrare Codului urbanismului.