Hărţile tipărite ale Timişoarei 1850-2010

With
Comentariile sunt închise pentru Hărţile tipărite ale Timişoarei 1850-2010

Cartea, semnată de Árpád Jancsó, o premieră naţională în domeniu, cuprinde hărţile tipărite ale oraşului, din perioada amintită, planuri ale cartierelor, planuri anexă din diverse monografii şi alte date relevante pentru tema cercetată.
O nouă carte care are în prim-plan istoria Timişoarei, carte semnată de dr. ing. Árpád Jancsó, a apărut în anul 2011. Autorul a scris, până acum, peste 20 de cărţi despre Timişoara, în care tratează diverse aspecte care au legătură cu arhitectura, istoria, diverse locuri ale oraşului etc. „Hărţile tipărite ale Timişoarei 1850-2010” reprezintă o premieră naţională, deoarece în ţara noastră nu a apărut până acum nici o carte care să trateze hărţile şi planurile Timişoarei sau ale altui oraş.

Cartea bilingvă română-maghiară cuprinde hărţile tipărite ale metropolei bănăţene în perioada 1850–2010. Pe lângă planurile de oraş propriu-zise, detaliate, în carte sunt prezentate şi planuri ale cartierelor, care au apărut în diferite atlasuri, publicaţii periodice, prospecte turistice, flyere, fiind cuprinse şi planurile anexă din diferitele monografii ale oraşului.
Sunt redate unele hărţi unicat, apărute în diferite cărţi, care, chiar dacă  sunt simpliste, nu pot fi ignorate într-o lucrare care tratează un asemenea subiect. Multe hărţi militare, pe care se vede bine Timişoara sunt şi ele prezentate, deşi nu sunt planuri de oraş. Descrierea planurilor cuprinde şi date care nu apar pe plan, dar se regăsesc în publicaţia în care a apărut respectiva hartă sau date care apar în fişa de inventar (bibliotecă, arhivă, muzeu). Cele mai multe hărţi sunt reproduse după originale din colecţia proprie a autorului sau alte colecţii particulare. O serie de hărţi au fost reproduse după originalele păstrate la Biblioteca Naţională Ungară din Budapesta, Secţia de hărţi a Muzeului Militar din Budapesta, Muzeul Banatului din Timişoara, Biblioteca Judeţeană Timiş, Arhivele Naţionale Române, sucursala Timiş.
În studiul introductiv, autorul trece în revistă primele planuri cunoscute ale oraşului, începând cu anul 1551, planuri în manuscris sau tipărituri, stampe de epocă. În capitolul intitulat „Hărţi tipărite până la ridicarea topografică modernă”, găsim informaţii privind hărţile tipărite în secolul al XIX-lea. Este redat un plan dintr-o carte foarte rară, scrisă de Anton Hammer, despre ciuma care a bântuit Banatul, carte apărută la Timişoara în anul 1839. Sunt prezentate pe scurt şi tehnicile tipografice folosite la vremea respectivă.  Un întreg capitol relatează despre primele trei ridicări topografice militare, apoi este prezentată prima ridicare topografică după metodele cele mai moderne ale epocii respective, efectuată în perioada 1901–1903, ridicare care a stat la baza întocmirii hărţilor moderne ale oraşului. Capitole separate tratează hărţile apărute în perioada 1920–1989, apoi pe cele apărute după 1990.

www.vestul.ro

hartile-tiparite-743x1024

Coperta I