Măsuri urgente pentru Casa Mühle

With
Comentariile sunt închise pentru Măsuri urgente pentru Casa Mühle

Asociația Culturală Salvați Patrimoniul Timișoarei prin intermediul unei adrese a cerut Primăriei Municipiului Timișoara sa procedeze la formularea unei cereri de ordonanța președințială prin care sa solicite instanței competente sa oblige proprietarul imobilului situat in Timișoara, Bld. Mihai Viteazul. Nr. 3 (respectiv „Casa Mühle”) la luarea imediata a masurilor de punere in siguranța si conservare a imobilului sau in cazul in care proprietarul nu o face de bunăvoie, instanța sa permită PMT sa o facă pe cheltuiala proprietarului.

Prin adresele nr. SJ2017-001732/24.08.2017 si nr. ww2017-2931/18.12.2017, ne informați ca sentința civilă nr. 9531/20.06.2014 a Judecatoriei Timișoara, definitiva si irevocabila, în șnur cu decizia civilă nr. 871/A/29.09.2015 a Tribunalului Timiș și decizia civilă nr. 431/21.12.2016 a Curții de Apel Timișoara pronunțate în dosarul nr. 1333/325/2013 în contradictoriu cu Stancu Ionel (decedat la data de 02.12.2015), moștenitor Mihai Ion Nelson au fost transmise spre punere in executare silita BEJA Dragomir & Stepanov cu care PMT are încheiat contract de prestări servicii în acest sens.

Unele dintre motivele cererii noastre sunt:

– este vorba despre o pagubă iminentă şi care cel puţin în prezent – din cauza lipsei demonstrate de cooperare a proprietarului imobilului – nu poate fi altfel reparată. Este nevoie de o intervenţie urgentă asupra imobilului în vederea punerii în siguranţă a acestuia şi a efectuării lucrărilor de conservare. Punerea in siguranță efectuata in anul 2013 nu mai este valabila încă din anul 2014.

– persistenta caracterului urgent al masurilor necesar a fi luate;

– depășirea termenului de valabilitate a lucrărilor de punere in siguranță efectuate in luna martie 2013 ca urmare a admiterii primei cereri de ordonanță președințială (a se vedea rapoartele de expertiza administrate in cadrul dosarului nr. 1333/325/2013);

– în primăvara anului viitor, dreptul de a pune în executare silită obligația de a face se va prescrie conform dispozițiilor relevante din Codul Civil si Codul de procedura civila;

-nu putem estima cat va dura acest demers;

-imobilul este supus unei continue si periculoase degradări.

Din punctul nostru de vedere, continuarea punerii în executare silită a hotărârilor judecătorești nu este incompatibila cu aceasta cerere de ordonanță președințială (având in vedere stadiul incipient al acestui demers, aproape chiar de zero si faptul ca va mai dura mult pana la obținerea unui nou certificat de urbanism, a unei noi autorizații de construire, pana la elaborarea unui proiect etc. etc.), cele doua demersuri pot merge in pararel fără absolut niciun impediment legal sau de orice alta natura.