Raport Monitorizare – Timișoara Civică Ședință CLTimișoara – 04. 03. 2019

With
Comentariile sunt închise pentru Raport Monitorizare – Timișoara Civică Ședință CLTimișoara – 04. 03. 2019

Raport ordinea de zi – 04.03.2019

Timişoara Civică
Raport de monitorizare a activităţii Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Aspectele care fac obiectul acestui raport sunt prevăzute în legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Art. 7
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în siteul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației
publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.
(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de
supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentre, o expunere de motive, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenullimită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ.
Data şedinţei de consiliu local 04.03.2019
Numărul de proiecte de pe ordinea de zi monitorizate 6
Aspecte monitorizate
Numărul de proiecte care au fost afişate cu cel puţin treizeci de zile înaintea
şedinţei de consiliu local 0
Numărul de proiecte care conţin nota de fundamentare 0
Numărul de proiecte care conţin expunerea de motive 4
Numărul de proiecte care conţin referatul de aprobare 0
Numărul de proiecte care conţin studiul de impact sau de fezabilitate 0
Numărul de proiecte care conţin textul complet al actului normativ 6
Numărul de proiecte care conţin termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri 0

Notă
Sursa de informare care stă la baza acestui raport este pagina de internet a Primăriei Municipiului Timişoara.
https://www.primariatm.ro/proiecte.php
Intrucât datele de avizare ale proiectelor nu sunt afişate, s-a luat ca referinţă data desfaşurarii şedinţei de Consiliu Local Timișoara